دیگران

ﺍﮔﺮ می خوﺍﻫﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮔﺮﻩ ﻧﺰﻥ

ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ ...

ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ..

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ چقدﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﯽ؟

ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺳﺮﺍﻏﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﯿﺮﯼ !

ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻟﻮﺱ ﮐﻨﯽ، ﻧﻪ ﻫﺮﮔﺰ .

ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﯼ ﺳﺮﺍﻍ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ.

ﺩﺭ ﺍین صورت ﯾﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﺖ می شوند ﻭ ﯾﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ می کنند !

ﺍﮔﺮ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺪﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ

ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ

ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ، به رﺍﺣﺘﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺸﺎﻥ ﮐﻦ ...

ﺍﯾﻨﺎﻥ ﻫﻤﺎن هاﯾﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ !

ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺗﺎﺋﯿﺪ..

ﺁن ها ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻧﻘﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ..

گویا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺁن ها ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﯼ..

ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺱ ﺩﺭ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﺍﺿﯿﺸﺎﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ..

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ

..

دکتر الهی قمشه ای

پی نوشت: این متن از دکتر الهی قمشه ایی به دلم نشست دوست داشتم با شما هم سهیم بشم.

/ 8 نظر / 85 بازدید
لیلی مدرس

به نام خدا متن عالی بود عزیزم...عالی عالی[قلب]

نیلوفر

سلام هانيه جان متن بسيار زیبایی بود... اما اگر یک زمانی کسی رو خیلی دوست داشتیم که جز دسته ی دوم بود چی؟؟ سالهای پیش با صمیمی ترین دوست دوران دبیرستان و پیش دانشگاهی ام چنین کاری کردم چند وقتی ازش سراغ نگرفتم، دل تنگش میشدم اما در خودم این حس رو سرکوب میکردم با این امید که فلانی دلش تنگ میشود و روزی به تو برمیگردد اما نشد... درست 4 سال گذشته و من باید اخبار "سعیده" دوستم را از این و اون بشنوم و خودم ازش بی خبر بشم این در حالیه که ما حتی یک دعوای لفظی هم بینمون پیش نیومد... ای کاش میشد این مثل "دل به دل راه داره" واقعی بود

زهرا

من قبول دارم ...چند سال پیش یه دوست داشتم که خیلی باهم صمیمی بودیم هرموقع مشکل وناراحتی داشت ازم کمک میخواست منم همیشه کنارش بودم حتی توامتحانا بهش درس یاد میدادم بااین که خودم وقت کم میاوردم ولی چند وقت بعد یه ناراحتی واسه خودم پیش اومد اون کلا قطع رابطه کرد گفت هروقت بات حرف میزنم ناراحتی نمیخوام توروحیه ام تاثیر بد بذاره به همین راحتی ...منم ازاون موقع یادگرفتم باید واسه کسی مرد که برام تب کنه

لباس عفاف

به نظر من یک دختر قبل ازدواجش خیلی ساده و مهربونه اما خیلی زود بعد ازدواج به این نتیجه ای که رسیدی میرسه و میفهمه به هر کس به اندازه لیاقتش خوبی کنه.بعد ازدواجه که اکثر اطرافیان با خوبی ها. و یا حسادت هاشون خودشونو نشون میدن.

زهرا

عزیزم میخوام این متنو بزنم تو یه انجمن لازمه اسم وبلاگتو اونجا بنویسم یاراضی که ننویسم؟

زهرا

اقا بااجازت متنو گذاشتم اگه ناراضی بگو تا اسم وبتو بنویسم شرمنده حلال کن

مهدیه

سلام عزیزم واقعا قشنگ بود وبه دلم نشست.. برات آرزوی بهترین ها رو دارم..